www.futbalazhf.sk Dnes je: nedeľa - 21.7.2024, Meniny má: Daniel

Home AZHF

Aktualizované: 21.07.2024

Návštevy: 292231

Fotografie z roku 2010

Login:

Heslo:

Ďalší zápas: 1098 hráme: 24.07.2024   Prihláška: 01   Počet odkazov: 7907   Počet komentárov: 3445

Meniny má: dnes Dano o 3 dni Vlado

Pravidlá AZHF

 1. hracia doba podľa dohody väčšinou však 2 x 45 min.
 2. počet hráčov: "koľko nás príde"
 3. losovanie družstiev vykonávajú určení hráči takzvaní kapitáni
 4. vstrelenie gólu platí z celého ihriska
 5. úmyselné hranie rukou v bránkovisku je trestané pokutovým kopom z polovice ihriska
 6. aj nastrelená ruka je stále ruka
 7. v rohoch ihriska (v tých malých kumbáloch) sa nepíska roh, ale lopta patrí súperovi, ktorý si loptu prvý dobehne, súboj o loptu je v týchto priestoroch zakázaný! Hráči musia dovoliť súperovi z týchto priestorov rozohrať
 8. ak lopta spadne na sieťku bránky zo zadnej strany, lopta patrí mužstvu, ktorému patrí bránka. Súboje o loptu sú vzhľadom na zvýšené nebezpečie zranenia zakázané!
 9. cez polčas je nariadené povinné občerstvenie
 10. nezúčastnený je povinný sa pri nasledujúcej dochádzke ospravedlniť a doniesť nejaké tekuté vitamíny
 11. nealkoholické pivo konzumuješ na vlastné nebezpečie! Ospravedlnení sú iba vodiči motorových vozidiel do 3,5 tony.
 12. hlasité a neustále sa opakujúce kritizovanie výkonu hráčov (aj vlastných) je prísne zakázané!!
 13. je zakázané kritizovať výkony hráčov v cudzom jazyku!!
 14. každý hráč si nosí na zápas dva dresy - jeden biely biely dres a jeden zelený zelený dres
 15. každý kapitán mužstva (je to hráč, ktorý losuje spoluhráčov),  je podľa smernice OP-04 zodpovedný za presný počet zaznamenaných gólov u jednotlivých spoluhráčov. Dodatočné pripisovanie gólov a snaha o zmenu výsledku v šatni, je neplatné.
 16. ak hráč, hrá aspoň jeden zápas v mesiaci, je povinný za daný mesiac včas zaplatiť členské príspevky. Každé omeškanie je povinný ohlásiť správcovi finančného fondu do 5-tich pracovných dní. Nezaplatenie sa považuje za hranie načierno.
 17. každý hráč je povinný v dobe pred zápasom abstinovať a šetriť silami, čo mu umožňuje nezúčastňovať sa v plnom rozsahu domácich "prác". Deň po zápase nie je hambou odmietnuť pohlavný styk. Obdiv a potvrdenie však od nás neočakávajte!
 18. sledovanie štatistík a pozápasových hodnotení zápasu je hráčova čestná povinnosť
 19. je nežiadúce uprednostňovať streľbu na bránku pred prihrávkou v prípade, že hráč po vstrelení gólu dosiahne v štatistickom hodnotení lepšiu pozíciu, ako hráč ktorému mohol nahrať. (Po treťom pive je táto veta oveľa zrozumiteľnejšia).
 20. každý hráč má vzhľadom na "zranenia", ktoré utrpel pri občerstvení, nárok na pomoc pri doprave do miesta bydliska
 21. hráč musí každý dôvod, pre ktorý vymeškal zápas, nahlásiť kronikárovi, ktorý výhovorku zapíše do databázy výhovoriek. Žiadna výhovorka sa nesmie použiť viac, ako raz.
 22. počas zápasu je zakázané v bránke uschovávať rôzne talizmany, maskotov a sklenené fľaše
 23. po zápase je pri hromadnej očiste mužstva zakázané: striekať na spoluhráčov studenú vodu, nútiť súpera, ktorý prehral "zdvíhať mydielko" a vytvárať pod sprchou neorganizované dvojice
 24. každý hráč musí mať počas zápasu na mysli dôvody, pre ktoré sa zúčastňuje hry - v rámci harmonizácie života sa chodíme každú stredu identifikovať so svojimi pozitívnymi vzormi!!
 25. každý hráč svojou účasťou v zápase potvrdzuje, že súhlasí s týmito pravidlami